سالیسیلیک اسید کامپاند

Salicylic Acid Compound • Salicylic Acid Compound

  داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

  • بیماری های پوست

   داروی بدون نسخه

   Solution: Salicylic Acid 16.7%+ Lactic Acid 16.7%


   • درمان موضعی اختلالات هیپرکراتوتیک پسوت
   • عفونت های قارچی ناخن به ویژه تینه آ و آکنه ولگاریس
   • میخچه و پینه
   • شوره و التهابات سبوره ای پوست سر


   • به عنوان سوزاننده و درمان زگیل هر روز یا یک روز در میان روی پوست استعمال گردد.
   • برای درمان میخچه و پینه تا سه بار در روز به کار رود

   • تحریک پوست
   • زخم
   • خشکی
   • اثرات سیستمیک متعاقب استعمال گسترده

   • مصرف همزمان صابون های ساینده طبی یا پاک کننده، سایر ترکیبات موضعی ضدآکن، ترکیبات حاوی الکل و ایزوترتینوئین ممکن است موجب بروز اثر تجمعی تحریکی شود.

   • از تماس دارو با چشم ها و سایر غشاهای مخاطی اجتناب گردد
   • به دلیل قابلیت اشتعال از استعمال دارو در نزدیکی سطوح داغ یا به هنگام سیگار کشیدن اجتناب گردد

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.