سدیم نیتریت

Sodium Nitrite • پادزهرها

  داروی با نسخه

  Injection: 300 mg/10 ml


  • همراه تیوسولفات سدیم برای درمان مسمومیت ناشی از ترکیبات سیانیدی

  • بالغین: mg 300 وریدی طی 20-5 دقیقه تزریق می شود. سپس مقدار 12.5 g تیوسولفات سدیم وریدی طی 10 دقیقه تزریق می شود.
  • کودکان: 0.33-0.13 ml/kg از محلول 3 درصد (تقریباً mg/kg 4-10) تا حداکثر 10 میلی لیتر و سپس ml/kg 1.65 از محلول 25 درصد تیوسولفات سدیم تا حداکثر 50 میلی لیتر تزریق می شود.

  • درد شکم
  • تهوع و استفراغ
  • سردرد
  • سرگیجه
  • سیانوز
  • تنگی نفس
  • تاکی کاردی
  • کاهش فشارخون

  گروه C               
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر:

  اثر آنتی‌دوت: این دارو باعث ایجاد مت هموگلوبینمی شده و یونهای سیانور با مت هموگلوبین ترکیب می‌شود و سیتوکروم اکسیداز در برابر یونهای سیانور محافظت می‌شود.
   


  دفع: بخشی از این دارو از راه ادرار دفع می‌شود. باقیمانده آن به آمونیاک تبدیل می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.