سدیم کلراید

Sodium Chlorideالکترولیت ها

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها
 • بیماری های تنفسی
 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Nasal Drop, Spray: 0.65%
  Nasal and ophtalmic Solution: 0.09%


  • این فراورده برای شستشوی سینوس ها
  • حفظ رطوبت ترشحات بینی
  • کاهش خشکی و التهاب غشای بینی
  • قطره چشمی این فراورده برای شستشوی چشم ها و بینی استفاده می شود.

  • هر ساعت 6-2 قطره یا اسپری در هر مجرای بینی ریخته یا اسپری شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.