سدیم یداید با ید 131

131I-Sodium Iodide • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
 • بیماری های خون و سرطان
 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  • Capsule: (16, 30, 50, 100) µCi 
  • Solution:  (3.5 -150)  mCi,  (50,  100,  150,  200) mCi

  • ارزیابی تشخیصی غده تیروئید
  • تشخیص متاستازهای همراه با بدخیمی تیروئید
  • درمان پرکاری تیروئید
  • درمان سرطان تیروئید

  • بررسی عملکرد تیروئید: 10 تا 100 میکروکوری 
  • اسکن کل بدن: 2 تا 10 میلی کوری 
  • درمان پرکاری و بدخیمی: با توجه به وضعیت تیروئید تا 300 میلی کوری به صورت خوراکی

  • وجود تهوع و استفراغ
  • وجود اسهال

  • تهوع و استفراغ
  • درد قفسه سینه
  • تاکی کاردی
  • خارش پوست
  • جوش
  • کهیر

  • بیماران باید به اندازه کافی قبل و بعد از تجویز ید رادیواکتیو هیدراته باشند تا ید-131 جذب نشده به سرعت از ادرار دفع شود.
  • خانم هایی که به کودک خود شیر می دهند باید حداقل از یک ماه قبل از مصرف سدیم یداید-131 شیردهی را قطع کنند تا در زمان ید درمانی شیر مادر خشک شده باشد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.