سرتاکونازول (واژینال و موضعی)

Sertaconazole (Vaginal and Topical) • Sertol
 • Dermofix
 • Sertacol

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های زنان
  • بیماری های پوست

   داروی با نسخه

   • Vaginal Tablets: 300mg, 500 mg
   •  Cream: 2%

   • کاندیدیاز واژن
   • عفونت های ناشی از درماتوفیت ها (مانند کچلی پا، کچلی تنه، کچلی کشاله ران و کچلی کف دست)
   • عفونت ناشی از پیتریازیس ورسیکالر
   • عفونت های سطحی کاندیداآلبیکنس

   واژینال:

   •  مقدار 500-300 میلی گرم به صورت مقدار مصرف واحد مصرف می شود.

    

   موضعی:

   • دو بار در روز به مدت 4 هفته بر موضع استعمال می شود.

   • درماتیت تماسی
   • خشکی پوست
   • احساس سوزش و واکنش در محل استعمال
   • حساسیت پوستی

   • در صورت بروز حساسیت و تحریک پوستی، قرمزی، خارش، سوزش، تاول، تورم در محل استعمال دارو، مصرف آن را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
   • این دارو فقط جهت استعمال بر روی پوست است و از مالیدن آن به سایر نقاط نظیر چشم، بینی، دهان و سایر سطوح مخاطی اجتناب کنید.
   • قبل از استعمال پماد، پوست را کاملاً خشک نمایید.
   • پس از مالیدن پماد، دست‌های خود را کاملاً بشویید. 
   • دوره درمان را حتی پس‌ از بهبودی ظاهری، کامل نمایید. 
   • نظافت و بهداشت پاها را رعایت نمایید.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.