سزالین

Sesalinداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Nasal Spray

  اجزای فراورده:

  • روغن کنجد

  • جهت نرم کردن و جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی بسیار خشک

  • بزرگسالان: روزی 2 بار، هر بار 3-2 پاف مصرف می شود.
  • کودکان: روزی 2 بار، هر بار یک پاف مصرف می شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.