سفالوتین

Cephalothinداروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو

  این دارو به مقدار 1-0.5 گرم هر 6-4 ساعت مصرف می شود. مقدار مصرف دارو در عفونت های شدید تا 12 گرم در روز افزایش می یابد.


  حساسیت مفرط به ترکیبات سفالوسپورین‌ها.


  • سرگیجه
  • سردرد
  • بیحالی
  • پارستزی
  • تشنج
  • راش‌های اریتماتو
  • کهیر
  • کولیت پسودومامبرانو
  • تهوع و استفراغ
  • بی‌اشتهایی
  •  اسهال
  • گلوسیت
  • دیس‌پیسی
  • کرامپ‌های شکمی
  • خارش در ناحیه آنال
  • تنسموس
  • خارش در ناحیه ژنیتال
  • واژینیت
  • نفروتوکسیسیتی
  • نوتروپنی گذرا
  • لکوپنی
  • ائوزینوفیلی
  • آنمی
  • واکنش افزایش‌ حساسیت
  • تنگی نفس
  • تب
  • عفونت ثانویه قارچی و باکتریایی

   

  توجه: درصورت ایجاد علایم مسمومیت یا واکنش افزایش ‌حساسیت یا اسهال شدید، مصرف دارو باید قطع شود.


  • علایم عفونت ثانویه (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل و آبکی) و آلرژی.
  • تب و اسهال به‌خصوص درصورتی‌که حاوی خون، موکوس و چرک باشد.

  • مصرف پروبنسید دفع دارو را کاهش داده و باعث افزایش سطح خونی آن می‌گردد.
  • مصرف این دارو، احتمالاً سمیَت کلیوی ناشی‌از سایر داروهای نفروتوکسیک (مانند آمینوگلیکوزیدها) را تقویت می‌نماید.

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود؛ مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت پذیرد.


  مکانیسم اثر:

  اثر آنتی‌باکتریال: این دارو یک باکتریوسید است و باعث مهار سنتز پروتئینهای باکتری می‌شود.


  • نیمه عمر: 1-0.5  ساعت
  • دفع: این دارو از راه کلیه دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.