سفوتاکسیم

Cefotaxime • Cephotax
 • Zaczidim

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   For Injection: 500 mg/Vial
   For Injection: 1g/Vial


   • عفونتهای ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی حساس به دارو در عفونت های استخوان و مفاصل، سوزاک، عفونت های مجاری ادراری
   • پروفیلاکسی قبل از عمل

   عفونتهای شدید قسمت تحتانی دستگاه تنفس، دستگاه ادراری،  CNS  ، ژنیکولوژی و عفونتهای پوستی؛ باکتریمی؛ سپتی‌سمی ناشی‌از ارگانیسمهای حساس

   • بالغین: معمولاً 1 g  از راه وریدی یا عضلانی هر 6 تا 8 ساعت تجویز می‌شود. در مورد عفونتهای مخاطره‌آمیز حداکثر تا 12 g  در روز تجویز می‌شود. 
   • کودکان بزرگتر از یک ماه: روزانه 50-180 mg/kg  از راه عضلانی یا وریدی در دوزهای منقسم هر 4 تا 6 ساعت تجویز می‌شود. 
   • کودکان کوچکتر از یک ماه: روزانه 50 mg/kg  از راه وریدی در دوزهای منقسم هر 8 تا 12 ساعت تجویز می‌شود.

   پروفیلاکسی قبل از عمل

   • بالغین: 1 g  از راه وریدی یا عضلانی، 90-30 دقیقه قبل از عمل تجویز می‌شود.

   عفونت‌های منتشره گونوکوکسی

   • بالغین: 1 g  از راه وریدی هر 8 ساعت تجویز می‌گردد.
   • نوزادان و کودکان: 25-50 mg/kg  از راه وریدی هر 12-8 ساعت به مدت 7 روز یا 50-100 mg/kg  از راه عضلانی یا وریدی هر 12 ساعت به مدت 7 روز تجویز می‌شود.

   حساسیت مفرط به هریک از سفالوسپورینها.


   • سردرد، ضعف، پارستزی، سرگیجه، تشنج.
   • راشهای ماکولوپاپولار و یا اریتماتو، کهیر.
   • کولیت پسودومامبرانو، تهوع، بی‌اشتهایی، استفراغ، اسهال، گلوسیت، کرامپهای شکمی، تنسموس و خارش. 
   • خارش ناحیة تناسلی.
   • نوتروپنی گذرا، ائوزینوفیلی، آنمی همولیتیک. 
   • درد، تورم، آبسه استریل، افزایش درجة حرارت، فلبیت در محل تزریق وریدی.
   • واکنش افزایش‌حساسیت( تنگی نفس، عفونت ثانویة قارچی یا باکتریال) بیماری سرم (اریتم مولتی‌فرم، راش، کهیر، پلی‌آرتریت و تب) 
   • توجه: درصورت ایجاد علایم مسمومیت، واکنش افزایش‌حساسیت، بیماری سرم و یا درصورت ایجاد اسهال شدید مشکوک به کولیت پسودومامبرانو مصرف دارو باید قطع گردد. 

   •  علایم عفونت ثانویه (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل و آبکی) و آلرژی
   • تب و اسهال به خصوص درصورتی‌که حاوی خون، موکوس و یا چرب باشد 

   مصرف پروبنسید باعث کاهش دفع و افزایش سطح سرمی این دارو می‌گردد.


   گروه B:  
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود و مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


   مکانیسم اثر: اثر آنتی‌باکتریال: این دارو یک باکتریوسید است و باعث مهار سنتز پروتئین در باکتری می‌شود.


   • نیمه عمر: 0/9-1/7  ساعت
   • دفع: این دارو و متابولیتهای آن از راه ادرار دفع می‌شوند.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   دانا

   iran

   500mg

   vial

   Cefotaxime

   Cefotaxime

   اکسیر

   Iran

   500mg 1G

   Vial

   CEFOTAXIME-EXIR

   Cefotaxime

   شرکت داروسازی جابر ابن حیان

   Iran

   500mg 1gr

   Powder Injection

   Caphotax

   Cefotaxime

    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.