سلنویم سولفاید

Selenium Sulfideداروهای پوستی و ضد آفتاب ها

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • درمان شوره سر
  • درماتیت سبورئیک پوست سر
  • درمان ضایعات تینه آورسیکالر

  • حدود 10-5 میلی لیتر از شامپو در ناحیه پوست سر مرطوب شده، مالیده شود و به مدت 3-2 دقیقه در موضع بماند و سپس آب کشی شود. به طور معمول 2 بار در هفته به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار می گیرد. جهت درمان تینه آورسیکالر هر روز به مدت یک هفته به پوست ناحیه مبتلا مالیده و پس از ده دقیقه آب کشی شود.

  • در صورت وجود آسیب در ناحیه پوست سر نباید استفاده گردد.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک

  نام تجاری

  اشکال دارویی

  دوز

  کشور سازنده

  نام شرکت

  Selenium Sulfide

  Selenium Sulfide

  Shampoo

  2.5%

  Iran

  داروسازی شهر دارو

  Selenium Sulfide

  Selenium Sulfide

  Shampoo

  2.5%

  Iran

  داروسازی بهسا


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.