سناگراف

Senagraphداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  • به عنوان مسهل جهت تخلیه کامل کولون قبل از رادیوگرافی، کولونوسکوپی و جراحی مصرف می شود.

  • مقدار 1ml/kg باید 12-6 ساعت قبل از رادیوگرافی یا آندوسکوپی همراه 8-6 لیوان آب مصرف شود.

  • در بیماران مبتلا به تنگی و انسداد روده و ایلئوم
  • دردهای شکمی ناشناخته
  • خونربزی رکتوم با علت نامشخص
  • بیماری های التهابی روده
  • آپاندیسیت

  • فراورده های سنا با داروهای پایین آورنده پتاسیم خون مانند مدرهای تیازیدی، آدرنوکورتیکوستروییدها، ریشه شیرین بیان و داروهای آنتی آریتمی تداخل اثر داشته و ایجاد اختلالات قلبی و عصبی عضلانی می نمایند.
  • سنا مانع جذب استروژن شده
  • ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات سنا را کاهش می دهد

  • این دارو به دلیل تغییر رنگ و افزایش pH ادرار ممکن است با آزمایش های تشخیصی تداخل نماید
  • با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از مصرف ظاهر می گردد، بهتر است این فراورده در هنگام خواب مصرف شود
  • مصرف حداقل 8-6 لیوان آب در روز برای کمک به نرم شدن مدفوع و جلوگیری از کاهش آب بدن بیمار ضروری است

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.