سنکل‌

Sankolداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  •  دفع‌ سنگهای‌ مجاری‌ ادرار
  • تسکین‌ دردهای‌ کلیوی‌ 
  • عفونتهای‌ مجاری‌ ادراری‌ 

  • روزی‌ 3 بار، هر بار 60 ـ  50قطره‌ در یک‌ فنجان‌ آب‌ سرد بعد از غذا مصرف‌ شود. در موارد حاد، درمان‌ با سنکل‌ می‌تواند تا مدت‌ یک‌ ماه‌ ادامه‌ یابد. دردرمان‌ مزمن‌ و به‌ منظور پیشگیری‌ از تشکیل‌ مجدد سنگ‌ مقدار مصرف‌ 30 قطره ‌3 ـ 2 بار در روز برای‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ توصیه‌ می‌گردد که‌ این‌ رژیم‌ درمانی‌ باید هر ماه‌  تکرار گردد.

  در افراد حساس‌ به‌ کاکل‌ ذرت‌ احتمال‌ بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌ (درماتیت‌ تماسی‌ و کهیر) وجود دارد.


  •  نوشیدن‌ مقادیر زیاد آب‌ و مایعات‌ همزمان‌ با مصرف‌ این‌ دارو توصیه‌ می‌شود.
  • این‌ دارو در افراد با معده‌ حساس‌ باید بعد از غذا میل‌ شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.