سوفنتانیل

Sufentanil • Sufiject
 • Sufenta

  داروهای مسکن، ضد التهاب و ضد تب ها

  • داروهای بیهوشی و بی حسی
  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   Injection: 5mcg/ml, 50mcg/ml


   • به عنوان داروی‌ همراه‌ وهمچنین‌ برای‌ القای‌ بیهوشی‌
   • با تجویز داخل‌ نخاعی‌ و درون‌ سخت‌ شامه‌ برای‌ ایجاد بی دردی‌ و پس از عمل جراحی

   •  بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ داروی‌ بیهوشی‌ عمومی‌ مقدار مصرف‌ اولیه‌ آن‌1 mcg/kg ـ 0.5 است‌ که‌ در ابتدا تزریق‌ وریدی‌ شده‌ و در صورت‌ نیاز مقدار25 mcg/kg ـ 10 مجددا تزریق‌  می‌گردد. مقدار مصرف‌ متوسط آن‌ (درجراحی‌های‌ بزرگ‌) مقدار 5 mcg/kg ـ 2 است‌ و در صورت‌ نیاز مقدار50 mcg/kg ـ 10 مجددا تزریق‌ می‌گردد.
   • به‌ عنوان‌ داروی‌ اصلی‌ در جراحی‌ های‌ بزرگ‌ 30 mcg/kg ـ 5 تزریق‌ وریدی‌ می‌شود و در صورت‌ نیاز مقدار50 ـ 25 mcg/kg مجدد ا تزریق‌ می‌گردد.
   • کودکان‌: به‌ عنوان‌ داروی‌ اصلی‌ بیهوشی‌ در جراحی‌ های‌ قلبی‌ ـ عروقی‌25 mcg/kg ـ 10 به‌ عنوان‌ مقدار مصرف‌ اولیه‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود و مصرف‌ نگهدارنده‌  تا 50 mcg/kg ـ 25 است‌.

   • برادی کاردی
   • کاهش فشار خون و طی و بعد از عمل جراحی 

   مصرف‌ همزمان‌ سوفنتانیل‌ با بنزودیازپین‌ها، داروهای‌ تضعیف‌ کننده‌ CNSو داروهای‌ مهار کننده‌ آنزیم‌های‌ کبدی‌ باعث‌ تشدید عوارض‌ جانبی‌ دارو می‌شود.


   • مصرف داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز باید از 14 روز قبل‌از تجویز این دارو قطع گردد.
   • این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ سختی‌ عضلات‌ سینه‌ و شکم‌ شده‌ و در نتیجه‌ باعث‌ اختلال‌ در تنفس‌ گردد.
   • مصرف‌ متناوب‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد تحمل‌ به‌ اثرات‌ دارو گردد.
   • این‌ دارومانند سایر داروهای‌ ضد درد مخدر ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد وابستگی‌ و اعتیاد به‌ دارو شود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نحوه اثر ضد درد :

   • این دارو میل ترکیبی زیادی با گیرنده‌های مخدر دارد.
   • این دارو همچنین یک تضعیف‌کننده  CNS  قوی است.

   • نیمه عمر: 2/7  ساعت
   • دفع : متابولیسم‌ دارو عمدتا کبدی‌ است‌ و از راه ادرار دفع می‌شوند.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Mylan

   فرانسه

   50mcg 10ml

   Ampoule

   Sufentanil Mylan

   Sufentanil Citrate

   Mylan

   فرانسه

   10mcg 2ml

   Ampoule

   Sufentanil Mylan

   Sufentanil Citrate

   Janssen

   بلژیک

   0.005mg/ml

   Injection

   Sufenta

   Sufentanil Citrate

   ابوریحان

   ایران

   10mcg/2ml 25mcg/5ml 50mcg/10ml

   Injection

   Sufiject

   Sufentanil Citrate


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.