سولفات باریم

Barium Sulfateمواد حاجب

 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Powder: 135g/sachet
  Suspension: 240g/240ml


  • به عنوان ماده حاجب اشعه X برای آزمایشات پرتونگاری و توموگرافی کامپیوتری قسمت های مختلف دستگاه گوارش

  رادیوگرافی از معده

  • 60-450 g  از دارو به صورت سوسپانسیون از راه خوراکی مصرف می‌شود. 

  رادیوگرافی از کولون

  • 150-750 g  از دارو به صورت سوسپانسیون از طریق انما مصرف می‌شود. جهت مصرف دارو به‌صورت خوراکی، معمولاً شب قبل از رادیوگرافی از یک ملین برای تخلیه محتویات دستگاه گوارش استفاده می‌شود.

  • این دارو حداکثر تا 6 ساعت، پس‌از تهیه سوسپانسیون، قابل مصرف می‌شود.
  • بهتر است شب قبل‌از رادیوگرافی، ملین برای تخلیه محتویات دستگاه گوارش مصرف کنید.
  • جهت جلوگیری از ایجاد یبوست، به بیمار آب بدهید.

  گروه X:
  مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


  چون این دارو جذب سیستمیک ندارد ، ممکن است تحت شرایط خاص در شیردهی استفاده شود.


  این دارو میزان جذب اشعه ایکس را در بدن افزایش می دهد.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  فارماشیمی

  Iran

  135G

  SACHET

  BARIUM SULFATE-PHARMA

  Barium Sulfate

  داروپخش

  iran

  135G

  SACHET

  BAREX

  Barium Sulfate

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.