سولفور

Sulfurداروهای پوستی و ضد آفتاب ها

 • بیماری های پوست

  داروی بدون نسخه

  Soap: 10% (100 g)


  • آکنه ولگاریس
  • درماتیت سبوره‌ای
  •  گال

  بالغین: صابون و لوسیون گوگرد به عنوان داروی کمکی در درمان آکنه به‌کار می‌رود. همچنین پماد گوگرد در درمان درماتیت سبوره‌ای و گال به‌کار می‌رود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.