سونی تینیب

Sunitinibآنتی نئوپلاستیک

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Capsule: 12.5mg, 25mg, 50mg


  • درمان سرطان کلیه پیشرفته و متاستازی
  • تومورهای بدخیم متاستازی معدی- روده ای
  • تومورهای اندوکرین پانکراس

  • در درمان تومورهای معدی روده ای و سرطان پیشرفته کلیه دوره های درمانی شش هفته ای است که برای مدت چهار هفته 50mg/day تجویز می شود و آنگاه دو هفته استراحت وجود خواهد داشت
  • برای درمان تومورهای نوروادمای پانکراس 37.5mg/day در نوبت های 12.5 میلی گرمی بر حسب تحمل بیمار تا حداکثر 50mg/day تجویز می شود.

  • دردهای شکمی
  • اسهال و یبوست
  • اختلال مزاج
  • دهیدراتاسیون
  • افزایش فشار خون
  • ادم
  • خستگی
  • سردرد
  • بیخوابی
  • گیجی
  • خون دماغ
  • بثورات جلدی
  • پانکراتیت
  • حملات تشنجی

  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.