سووفلوران

Sevofluraneبیهوش کننده های عمومی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  • القاء و حفظ بیهوشی عمومی

  • بالغین: بیهوشی مناسب برای جراحی معمولاً با غلظت‌های 3-0.5% سووفلوران با یا بدون نیتروس اکساید ایجاد می‌شود. تجویز این دارو جهت بیهوشی عمومی به‌ صورت فردی و بر مبنای پاسخ بیمار تنظیم می‌شود.
  • کودکان: مقدار مصرف برای هر فرد باید به طور جداگانه تعیین شود.

  حساسیت مفرط نسبت به این دارو و سایر بیهوش‌ کننده‌های هالوژنه


  • آژیتاسیون
  •  سرگیجه
  • سردرد
  •  خواب‌ آلودگی
  • برادیکاردی
  •  هیپوتانسیون
  •  هیپرتانسیون
  •  تاکیکاردی
  • افزایش ترشح بزاق
  •  تهوع و استفراغ
  • انسداد راههای هوایی
  •  آپنه
  •  سرفه
  • لارنگواسپاسم
  • تب
  • هیپوترمی
  •  مورمور شدن

  • بنزودیازپین‌ها و مخدرها باعث کاهش غلظت آلوئولار این دارو می‌گردند.
  • اکسید نیترو نیاز به این دارو را کاهش می‌دهد.
  • این دارو باعث افزایش اثر و مدت اثر داروهای مسدودکننده عصبی ـ عضلانی غیردپولاریزان می‌گردد.

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  غلظت این دارو در شیر مادر بعد از 24 ساعت بسیار ناچیز است و بعد از این مدت تغذیه شیرخوار با شیر مادر بلامانع است.


  مکانیسم اثر:

  اثر بیهوش‌کننده: مکانیسم دقیق اثر دارو شناخته نشده است. اثرات این دارو احتمالاً از طریق دخالت در اعمال فیزیولوژیک غشاء سلولهای عصبی مغز اعمال می‌گردد.


  دفع: این دارو به‌ طور عمده از طریق ریه‌ها دفع می‌شود.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  Halocarbon

  USA

  250ml

  Bottle

   

  Sevoflurane

  Abbott

  N/A

  250ml

  Solution for Inhalation

   

  Sevoflurane

  Baxter

  USA

  250ml

  Bottle

   

  Sevoflurane

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.