سوکرالفیت

Sucralfateداروهای گوارشی

 • بیماری های گوارشی

  داروی بدون نسخه

  • Tablet: 500mg, 1g
  • Sachet: 1g

  • درمان‌ کوتاه‌ مدت‌  زخم‌ دوازدهه‌ یا معده
  • پیشگیری از زخم های گوارشی وابسته به استرس

  • در زخم خوش خیم دوازدهه و معده 2 گرم دو بار در روزیا 1 گرم چهار بار در روز یک ساعت پس از غذا و قبل از خواب به مدت 4-6 هفته و در موارد مقاوم تا 12 هفته مصرف می شود.
  • برای پیشگیری از زخم های وابسته به استرس 1 گرم شش بار در روز و حداکثر 8 گرم روزانه مصرف می شود.

  • کمردرد
  • یبوست 
  •  اسهال
  • سرگیجه و یا منگی
  • خواب آلودگی
  •  تهوع
  •  خشکی دهان
  • دردهای شکمی
  • سوءهاضمه

  • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با آنتی اسیدها به‌ دلیل‌ پیوند آنها به‌ یکدیگر اثر آنها را کاهش‌ می‌دهد.
  • درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با فنی‌توئین‌، سیپروفلوکساسین‌، اوفلوکساسین‌، دیگوکسین‌ و تئوفیلین‌ ممکن‌ است‌ جذب‌ این‌ داروها و در نتیجه‌ سطح‌ خونی‌ آنها کاهش‌ یابد.
  • این‌ دارو همچنین‌ ممکن‌ است‌ جذب‌ تتراسایکلین‌ها و ویتامین‌های‌ محلول‌در چربی‌ مثل‌  , Kو و  A را کاهش‌ دهد.

  • علیرغم احساس بهبودی دوره درمان را کامل کنید.
  • مایعات بیشتری مصرف کرده و سطح فعالیت روزانه‌ خود  را بالا ببرید.

  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن درنظر گرفته شود.


  نحوه اثر ضدزخم‌ پپتیک:

  با اتصال به پروتئین های محل زخم  باعث ایجاد یک پانسمان دربرابر اسید معده، پپسین و نمک های صفراوی می‌شود.


  • نیمه عمر: 20-6 ساعت
  • دفع : عمدتا از راه‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌گردد.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام ژنریک

  سها

  Iran

  500mg

  Tablet

  Sucralfate

  کیمیدارو

  Iran

  500mg,1g

  Tablet

  Sucralfate


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.