سیزاتراکوریوم

Cisatracurium • Anecis
 • Cis Atracorine
 • Cis Atracural

  داروهای مسدود کننده عصب-عضله

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   Injection: 2mg/ml, 5mg/ml


   • داروی کمکی در بیهوشی عمومی جهت تسهیل انتوباسیون و شل‌کردن عضلات نای در حین جراحی
   • کمک به ونیتلاسیون مکانیکی در بخش مراقبتهای ویژه

   • بالغین : مقدار اولیه 150mcg/kg و مقدار نگهدارنده 30mcg/kg هر 20 دقیقه می باشد.
   • کودکان : برای کودکان با سن بیش از 1 ماه مقدار اولیه 150mcg/kg و در کودکان 2-12 ساله مقدار نگهدارنده 20mcg/kg هر 9 دقیقه می باشد.

   • حساسیت مفرط به دارو 
   • حساسیت به بنزیل‌الکل.

   • برادیکاردی، هیپوتانسیون
   • برافروختگی، بثورات جلدی
   • برونکواسپاسم

   • آمینوگلیکوزیدها، باسیتراسین، کلیندامایسین، لیتیوم، بیحس‌کننده‌های موضعی، املاح منیزیوم، پلی‌میکسین، پروکائین‌آمید، کینیدین و تتراسیکلین موجب اختلال در عملکرد این دارو می‌شوند. 
   • کاربامازپین و فنی‌توئین، دورة بلوک عصبی ـ عضلانی این دارو را کاهش می‌دهند.
   • ایزوفلوران و انفلوران همراه با اکسید نیتروس و اکسیژن، دورة بلوک عصبی ـ عضلانی دارو را افزایش می‌دهند.

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است، تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


   مکانیسم اثر: اثر شل‌کننده عضلات اسکلتی: این دارو به گیرنده‌های کولینرژیک در ملتقای عصبی ـ عضلانی اعصاب حرکتی متصل می‌شود و بصورت آنتاگونیست استیل‌کولین عمل نموده و باعث بلوک عصبی عضلانی می‌گردد.


   • نیمه عمر: 29-22 دقیقه
   • دفع: متابولیت‌های این دارو از طریق ادرار و مدفوع دفع می‌شوند.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.