سیمواستاتین

Simvastatin • Pharmvastatin
 • Sivastrol

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   Tablet: 10mg, 20mg, 40mg


   •  ابتدا روزانه 10-5 mg از راه خوراکی درهنگام شب تجویز می‌شود. تنظیم دوزاژ هر 4 هفته یک بار و براساس پاسخ بالینی و تحمل بیمار صورت می‌گیرد. به عنوان نگهدارنده 40-5 میلی گرم یک بار در روز هنگام شب مصرف می شود.
   • برای بیمارانی که از داروهای کاهنده ایمنی استفاده می کنند توصیه می شود که در شروع درمان مقدار mg/day 5 (تا حداکثر mg/day 10) مصرف شود.

   • حساسیت مفرط نسبت به دارو
   •  بیماری فعال کبد
   • بالا بودن ثابت آنزیم‌های کبدی
   •  حاملگی
   • دوران شیردهی

   • سردرد
   •  درد شکم
   •  یبوست
   •  اسهال
   •  سوءهاضمه
   •  نفخ
   •  تهوع و استفراغ
   •  افزایش سطح آنزیم‌های کبدی
   •  عفونت دستگاه تنفسی فوقانی

   • درد عضلانی بدون توجیه
   •  ضعف و تندرنس
   • تب

   • این دارو، سطح سرمی دیگوکسین را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان این دارو با ترکیبات ایمونوساپرسیو نظیر سیکلوسپورین؛ مشتقات اسید فیبریک نظیر کلوفیبرات و جمفیبرازیل؛ دوزهای بالای نیاسین و اسید نیکوتینیک و یا اریترومایسین منجربه افزایش خطر رابدومیولیز می‌شود.
   • این دارو اثرات داروهای ضدانعقادی خوراکی را افزایش می‌دهد. داروهایی که سطح فعالیت استروئیدهای اندوژن را کاهش می‌دهند، نظیر سایمتیدین، کتوکونازول و اسپرینولاکتون درصورت مصرف همزمان با این دارو خطر بروز اختلال عملکرد اندوکرین را افزایش می‌دهند.

   • در صورت بروز درد عضلانی بدون توجیه، ضعف و تندرنس و تب به پزشک مراجعه کنید.
   • بیمارانی‌ که بطور همزمان از داروهای ضدانعقادی نیز استفاده می‌نمایند، لازم است آزمایشات انعقادی را به طور مرتب انجام دهند.
   • آزمایشات بررسی عملکرد کبد باید قبل‌ از شروع درمان و سپس درخلال سال اوّل درمان هر 6 ماه یک بار انجام شوند.
   • دارو را می‌توان قبل یا بعد از غذا تجویز نمود. بهتر است دارو را شبها مصرف کنید.

   گروه X:
   مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. با این‌ حال به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی خطرناک در شیرخوار، تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


   مکانیسم اثر:

   اثر پائین‌ آورنده چربی: این دارو آنزیم 3-هیدروکسی 3-متیل گلوتاریل ـ کوآنزیم HMG-CoA ردوکتاز را مهار می‌نماید. این آنزیم کبدی اولین مرحله چرخه سنتز کلسترول را کاتالیز می‌نماید.


   • نیمه عمر: 3 ساعت.
   • دفع: این دارو از طریق صفرا و مدفوع دفع می‌شود. فقط 13% دارو از طریق ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   شرکت داروسازی تهران شیمی

   Iran

   10mg,20mg

   Tablet

   Sivastrol

   Simvastatin

   شرکت داروسازی حکیم

   Iran

   10mg,20mg

   Tablet

    

   Simvastatin

   شرکت داروسازی جالینوس

   Iran

   10mg,20mg

   Tablet

    

   Simvastatin

   شرکت داروسازی سجاد داروی شرق

   Iran

   20mg

   Tablet

    

   Simvastatin

   شرکت داروسازی پورسینا

   Iran

   10mg,20mg

   Tablet

    

   Simvastatin

   شرکت داروسازی آریا

   Iran

   20mg

   Tablet

   Simvastatin Arya

   Simvastatin

   شرکت داروسازی آریا

   Iran

   20mg

   Tablet

   Simvastatin Arya

   Simvastatin

   شرکت داروسازی مهردارو

   Iran

   20mg

   Tablet

    

   Simvastatin

   shahre darou company

   N/A

   20mg

   Tablet

   Simvastatin SHD

   Simvastatin

   shahre daruo company

   N/A

   10mg

   Tablet

   Pharmvastatin

   Simvastatin

   لقمان

   Iran

   20mg

   Tabalet,Scored

    

   Simvastatin

   شرکت داروسازی اسوه

   Iran

   20mg

   Tablet

   Osve-simvastatin

   Simvastatin

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.