سینار

Cynarداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده: حاوی عصاره خشک برگ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)


  • در سو هاضمه به علت اختلال عملکرد دستگاه صفراوی 
  • پایین آورنده کلسترول خون

  1-3 قرص 3 بار در روز، بعد از غذا مصرف شود.


  • در دردهای ناشی از سنگ های صفراوی
  • کولیت حاد صفراوی
  • التهاب ویروسی حاد کبد
  • زردی انسدادی

  واکنش های حساسیتی نظیر درماتیت تماسی


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.