شیرافزا

Shirafzaداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop: 30 ml

  Capsule


  •  افزایش‌ شیر مادر 
  • برطرف‌ شدن‌ اختلالات‌ گوارشی‌ و آرامش‌ طفل‌

  روزانه‌ 3 نوبت‌، هر بار30 ـ 20 قطره‌  در یک‌ فنجان‌ آب‌ سرد با کمی‌ قند بعد از غذا مصرف‌ شود.


  •  احتمال‌ بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌

  شنبلیله‌ موجود در این‌ فرآورده‌ باعث‌ کاهش‌ قند خون‌ می‌گردد.بنابراین‌ احتمال‌ دارد با داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ قند خون‌ تداخل‌ نماید.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.