شیرینوش

Shirinushداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Powder

  اجزای فراورده:

  • ریشه شیرین بیان
  • گل بابونه
  • سرشاخه های گلدار بومادران

  • زخم معده
  • زخم اثنی عشر

  • روزی 3بار، هر بار 2-1 قاشق مرباخوری از پودر را در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 15 دقیقه دم شود و پس از صاف شدن، نیم ساعت قبل از غذا میل شود.

  • هپاتیت مزمن
  • سیروز کبدی
  • بیماری های کلستاتیک کبد
  • التهاب کیسه صفرا
  • اختلالات شدید کلیه
  • زیادی فشار خون
  • هیپرتونی
  • کمی پتاسیم

  • دفع پتاسیم را افزایش می دهد

  • مصرف همزمان این فراورده با کورتیکوستروئیدها و داروهای هورمونی با احتیاط صورت گیرد.
  • مصرف همزمان این فراورده با فوروزمایدریال داروهای تیازیدی و داروهای آنتی آریتمی توصیه نمی شود.
  • کاهش پتاسیم خون ناشی از مصرف شیرین بیان می تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.