شیکوریدین

Chicoridinداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره ریشه کاسنی ( Cichorium intybus) به مبزان 200 میلی گرم
  •  دانه شنبلیله (Trigonella oenum-graecum) به میزان 350 میلی گرم
  •  اسانس رازیانه (Foeniculum Vulgare) به میزان 1.5 میلی گرم

  • به عنوان تقویت کننده عمومی بدن 
  • در بی اشتهایی

  1-2 قرص 3 بار در روز قبل از غذا میل شود.


  این دارو ممکن است با داروهای ضد بارداری خوراکی و هورمونی تداخل نماید.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.