ضد سم مار

Antisnake Venum Serumواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • پادزهرها

  داروی با نسخه

  • درمان اختصاصی برای نیش مارهای سمی 

  • ابتدا 5-10 میلی ایتر را طی 3-5 دقیقه تزریق نمود. در صورت عدم بروز واکنش های سیستمیک فوری، انفوزیون را می توان با حداکثر سرعت مناسب برای تجویز مایعات به صورت وریدی ادامه داد.
  • در درمان مسمومیت جزئی 20-40 میلی لیتر (2-4 ویال)
  • در درمان مسمویت متوسط 50-90میلی لیتر ( 5-9 ویال)
  • مسمومیت حاد 100-150 میلی لیتر (10-15 ویال)

  • بیماری سرم
  • واکنش های حساسیتی 
  • واکنش های تاخیری ( جوش های پوستی ، تب، درد مفاصل، خیز)

  • تعیین رقت، نوع الکترولیت و سرعت انفوزیون به سن بیمار، وزن و وضعیت قلبی او، شدت مسمویت، میزان کل تخمین زده شده مایعات تزریقی مورد نیاز و فاصله بین گزش بیمار و شروع درمان بستگی دارد.
  • تزریق داخل وریدی ( خیلی آهسته) ارجح است. تزریق داخل عضلانی باید در عضلات حجیم و ترجیحا در عضله سرینی انجام شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.