فامپریدین

Fampridine • Fambiox
 • Fampyra

  پاراسمپاتومیمتیک ها

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   • جهت بهبود ناتوانی حرکتی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

   10 میلی گرم هر 12 ساعت مصرف می شود. در صورتی که طی دو هفته هیچ بهبودی دیده نشود، درمان باید قطع شود.


   • سابقه تشنج
   • نارسایی شدید کلیه

   • تهوع و یا استفراغ
   • یبوست
   • سوهاضمه
   • تنگی نفس
   • درد در ناحیه حلق و حنجره
   • گیجی
   • سردرد
   • ترمور
   • بی حالی
   • بی خوابی
   • اضطراب
   • عفونت مجاری ادراری
   • درد پشت

   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Fampridine Fampyra Tablet 10mg ایران فوریتی - تک نسخه ای
   Fampridine Fambiox Tablet 10mg ایران باختر بیوشیمی

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.