فاکتور 13

Factor XIIIمحصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  • درمان نقص مادرزادی کمبود فاکتور 13

  • مقدار اولیه 40U/kg بصورت تزریق آهسته داخل وریدی، به طوری که سرعت تجویز دارو از 4ml/min تجاوز کند، تجویز می شود . تنظیم مقدار مصرف دارو بر سااس سطح فعالیت فاکتور 13 و وضعیت بالینی بیمار صورت می گیرد.

  • درد شکمی
  • درد مفصلی
  • کوفتگی
  • اسهال
  • خونریزی از بینی
  • تب
  • سندروم شبه آنفولانزا
  • سردرد
  • هماتوم
  • آسیب به مفاصل دست و پاها
  • راش
  • عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
  • استفارغ
  • ترومبوز
  • آمبولی
  • واکنش های حساسیتی

  • دارو باید در آب قبل تزریق حل شده و چرخش داده شود ولی تکان شدید داده نشود. دارو در دمانی 2-8 سانتی گراد تا 24 ماه و در درمای محیط حداکثر تا 25 درجه سانتی گراد تا 6 ماه پایدار است
  • ویال حاوی دارو و ویال حاوی ماده رقیق کننده باید قبل از اختلاط در دمای اتاق قرار گرفته باشند. پس از اختلاط، محلول باید طی 4 ساعت استفاده گردد

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.