فاکتور 8

Factor VIII • Emoclot
 • Factane
 • Haemoctin
 • Hemofil-M
 • Immunate
 • Kogenate
 • Octanate

  محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Injection: 250, 500IU


   • درمان و پیشگیری خونریزی در کمبود مادرزادی فاکتور VIII
   • کمبود فاکتور VIII اکتسابی
   • بیماری فون ویلبراند

   • مقدار مصرف دارو بر اساس مصرف 0/5 واحد بین المللی بر کیلوگرم، وزن بیمار و درصد افزایش مورد نظر در میزان فاکتور VIII محاسبه می شود.

   • ناراحتی های معدی روده ای
   • اختلال در حس مزه
   • سرخ شدن
   • تپش قلب
   • تنگی نفس
   • سرفه
   • سردرد
   • گیجی
   • خواب آلودگی
   • تاری دید
   • افت فشار خون
   • سرد شدن
   • تب
   • تاول
   • آنافیلاکسی

   • بیمار باید از نظر ایجاد مهارکننده های فاکتور VIII مورد پایش قرار گیرد.

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   شروع اثر و مدت اثر : ناشناخته


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.