فبوکسوستات

Febuxostatداروهای ضد نقرس

 • بیماری های بافت همبند و استخوان

  داروی با نسخه

  Tablet: 40mg, 80mg


  درمان هایپراوریسمی مزمن در بیماری نقرس


  مقدار 80 میلی گرم در روز مصرف می شود که در صورت لزوم بعد از یک ماه مصرف به 120 میلی گرم در روز افزایش یابد.


  • اختلالات گوارشی
  • افزایش آنزیم های کبدی
  • ادم
  • سردرد
  • تظاهرا پوستی
  • درد مفاصل

  مصرف همزمان این دارو با آزاتیوپرین، مرکاپتوپورین، تئوفیلین می تواند سبب افزایش غلظت سرمی این داروها گردد.


  • در شش ماه اول شروع درمان با فبوکسوستات، درمان پروفیلاکتیک با کلشیسین یا داروهای NSAID( به جز آسپیرین) به منظور جلوگیری از بروز حمله نقرس توصیه می گردد.
  • آزمایشات کبدی قبل از شروع درمان و به تناوب طی درمان انجام پذیرد.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Febuxostat Adenuric Tablet 40mg آلمان Berlin- Chemie
  Febuxostat Febuxostat D.T Tablet 80mg ایران تولید دارو

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.