فروس + گلایسین

Ferrous + Glycineداروهای برطرف کننده کم خونی

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Capsule: 100 mg Fe2+ elemental


  • تا حداکثر 150mg/day از آهن مصرف می شود.

  • هموکروماتوز 
  • هموسیدروز 
  • آنمی همولیتیک
  • حساسیت مفرط به ترکیبات دارو

  • تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، یبوست، مدفوع تیره
  • هموسیدروز (مصرف درازمدت).
  • استفاده از محلولها ممکن است باعث تغییر رنگ دندانها گردد.

  • مصرف همزمان تتراسیکلین و آنتی‌اسیدها با ایجاد کمپلکس‌های نامحلول، از جذب آهن جلوگیری می‌کنند.
  • مصرف همزمان کلرامفنیکل و ویتامین  E  پاسخ هماتولوژیک بدن نسبت به آهن‌درمانی را مختل می‌نماید.
  • مصرف ویتامین  C  جذب آهن را افزایش می‌دهد.

  • فرآورده‌های خوراکی آهن را بهتر است با معده خالی مصرف نمود، لیکن جهت کاهش دیسترس گوارشی درصورت نیاز می‌توان دارو را همراه یا بلافاصله بعداز غذا مصرف کرد.
  • دارو را باید حداقل یکساعت قبل‌از خواب و همراه مقادیر مناسبی آب مصرف کرد.
  • به عنوان یک قاعده کلی، ترکیبات آهن را نباید بیش‌از 6 ماه تجویز نمود، مگر در موارد حاملگی‌های مکرر، خونریزی مداوم و منوراژی
  • درصورت فراموش نمودن یک دوز آن را حداکثر تا 12 ساعت پس‌از زمان اصلی مصرف نمایید. در غیراینصورت باید از مصرف آن صرفنظر نموده و برنامة معمول مصرف دارو را دنبال کنید. همچنین باید از دوبرابر کردن دوزهای دارو پرهیز نمایید.
  • به‌دنبال مصرف دارو رنگ مدفوع ممکن است سبز یا تیره شود.
  •  رژیم غذایی غنی از آهن ( organ meat  ، سبزیجات برگ سبز، میوه‌های خشک شده، ‌غلات، نخود و باقلای خشک شده) را رعایت کنید.
  • درمان با آهن باید بمدت 3-2 ماه بعداز رسیدن هموگلوبین به سطح طبیعی ادامه یابد.

    اثر هماتینیک : این دارو آهن لازم را برای تشکیل هموگلوبین تأمین می‌کند.


  نیمه عمر: ناشناخته


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.