فریک کربوکسی مالتوز

Ferric Carboxy Maltose • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  Injection: 50 mg Fe3+/ml


  • مقدار مصرف آن بین 200 و 500 میلی گرم آهن است.
  • در تزریق 500 میلی گرم به بالا، تزریق باید بیش از 15 دقیقه طول بکشد. 
  • نباید به صورت عضلانی یا زیرپوستی تزریق شود.

  • راش
  • کهیر 
  • خارش
  • واکنش های آنافیلاکتیک

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.