فسفات

Phosphatesالکترولیت ها

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  • (Tablet: 500mg (KH2PO4
  • Tablet: NaH2PO4 1936mg + NaHCO3 350mg + KHCO3 315mg
  • Injection: (KH2PO4 225mg + K2HPO4  236mg) /ml
  • Injection: (4.4 mEq potassium + 3mmol phosphate)/ml

  • جبران‌ کمبود فسفر خون‌
  • اسیدی‌ کردن ادرار

  • بزرگسالان‌: به عنوان تامین کننده ی الکترولیت، 10 mmol/day فسفر از راه انفوزیون وریدی تزریق می شود.
  • کودکان‌: به عنوان تامین کننده ی الکترولیت، 1/5-2 mmol/day فسفر از راه انفوزیون وریدی تزریق می شود.

  • سنگ های ادراری فسفات، منیزیوم آمونیم
  • هایپرفسفاتمی
  • عیب‌ شدید کار کلیه‌ 

  • سردرد
  • سرگیجه
  • کنفوزیون
  • ضعف
  • بیحسی و گزگز اندام‌ها
  • ادم محیطی
  • آریتمی
  • اسهال
  • تهوع و استفراغ
  • درد شکم
  •   تشنگی
  • کرامپ‌عضلانی
  • افزایش وزن

  • مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ حاوی‌ کلسیم‌ با فسفات‌ ها ممکن‌ است‌ خطر رسوب‌ کلسیم‌ در بافت‌ نرم‌ را افزایش‌ دهد.
  • مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ ضدالتهاب‌ غیر استروئیدی‌، کاپتوپریل‌، سیکلوسپورین‌، مدرهای‌ نگهدارنده‌ پتاسیم‌، انالاپریل‌، هپارین‌ و سایر داروهای‌ حاوی‌ پتاسیم‌ با فسفات‌ پتاسیم‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ افزایش‌ پتاسیم‌ خون‌ شود.
  • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با سایر فرآورده‌های‌ حاوی‌ فسفات‌ ممکن‌ است‌ خطر بروز زیادی‌ فسفات‌ خون‌ به‌ ویژه‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ بیماری‌ کلیوی‌ را افزایش‌ دهد.

  • به مقدار کافی مایعات بنوشید.
  • دارو را همراه غذا و در آبمیوه حل کرده و میل کنید.

  ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است باید با احتیاط مصرف شود.


  • نحوه اثر تنظیم‌ الکترولیت‌ها: تنظیم غلظت کلسیم، تعادل اسید و باز و تنظیم ترشح و دفع کلیوی یون پتاسیم 
  • پیشگیری از سنگ های ادراری کلسیمی: با مهار تشکیل  کلسیم اگزالات

  دفع : فسفات‌ به‌ مقدار 90 درصد از کلیه‌ و 10درصد از مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی کشورسازنده نام شرکت
  Phosphate Sodium

  Phosphate Sodium

  EFF TAB Iran اکسیر

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.