فلوسیتوزین

Flucytosineداروهای ضد قارچ

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Scored Tablets: 500 mg


  • عفونتهای قارچی شدید ناشی‌از گونه‌های حساس کاندیدا و کریپتوکوکوس
  • عفونتهای قارچی و مخمری سیستمیک
  • همراه با امفوتریسین یا فلوکونازول
  • در درمان کریپتوکوکی
  • همراه با امفوتریسین در درمان سایر عفونت های طولانی مدت و شدید

  •  روزانه 50-150 mg/kg  از راه خوراکی، منقسم هر 6 ساعت تجویز می‌شود. عفونتهای شدید، نظیر مننژیت ممکن است نیاز به دوزهای بیشتر از 250 mg/kg  هم داشته باشند.

  حساسیت مفرط.


  • سرگیجه، خواب‌آلودگی، کنفوزیون، سردرد، ورتیگو، توهم.
  • راش.
  • تهوع، استفراغ، اسهال، نفخ شکم.
  • آنمی، لکوپنی، دپرسیون مغز استخوان، ترومبوسیتوپنی.
  • افزایش سطح ( SGOT )  AST  و ( SGPT )  ALT 
  • افزایش سطح آلکالین فسفاتاز،  BUN  و کراتی‌نین سرم.

  •  تب
  • راش
  • گلودرد
  • اسهال
  • خونریزی یا خون‌مردگی غیرعادی
  • خستگی یا ضعف غیرمعمول

  • دپرسیون مغز استخوان به دنبال مصرف سایر داروهای ضدسرطان و رادیوتراپی تشدید می‌گردد.
  • مصرف همزمان آمفوتریسین  B  سمیّت این دارو را افزایش می‌دهد.
  • مصرف سیتارابین باعث کاهش اثر ضدقارچی دارو می‌گردد.

  • علیرغم احساس بهبودی دارو را مطابق دستور مصرف نموده و درصورت فراموش نمودن یک دوز بلافاصله پس‌از بخاطر آوردن، آن را مصرف کنید، مگر اینکه فاصلة‌ چندانی تا دوز بعدی وجود نداشته باشد. همچنین باید از دوبرابر نمودن دوزهای دارو پرهیز نمایید.
  • مصرف این دارو باعث سرگیجه و حواس‌پرتی یا خواب‌آلودگی می‌گردد. به همین جهت تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.
  • درصورت بروز تب، راش، گلودرد، اسهال، خونریزی یا خون‌مردگی غیرعادی، خستگی یا ضعف غیرمعمول به پزشک اطلاع دهید.

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.


  مکانیسم اثر: اثر ضدقارچ : این دارو به داخل سلولهای قارچی نفوذ کرده و مانع ساخت اسید نوکلئیک و پروتئین می‌شود.


  • نیمه عمر: 8-2/5  ساعت
  • دفع: به‌طور عمده از راه ادرار دفع می‌شود، در حدود 10% دارو از راه مدفوع دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.