فلوفنازین

Fluphenazineخواب آورهای آرامبخش، ضد جنون ها

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • Tablet: 1mg, 2.5mg
  • Injection: 25mg/ml

  • مانیا
  • درمان کمکی کوتاه مدت هیجان شدید
  • تحریکات روانی- حرکتی
  • اضطراب
  • رفتارهای ناگهانی شدید


  خوراکی:

  • بزرگسالان: در اختلالات سایکوتیک، 2.5-10 mg/kg در نوبت های منقسم هر 6-8 ساعت 
  • کودکان: در تختلالات سایکوتیک، 1-2.5 mg/day 

  تزریقی:

  • بزرگسالان: در درمان اختلالات سایکوتیک، 12.5-25 میلی گرم تزریق عضلانی یا زیرجلدی 
  •  در کودکان 5-12 سال:  3.125 میلی گرم تزریق عضلانی یا زیر جلدی 
  • در کودکان بزرگ تر از 12 سال:  ابتدا 6.25-18.75 میلی گرم  در هفته تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود که در صورت نیاز و تحمل بیمار به مقدار 12.5-25 میلی گرم هر 1-3 هفته افزایش می یابد.

  • در صورت وجود بیماری قلبی( افزایش یا کاهش فشار خون)
  • ضعف شدید CNS 
  • کوما
  • سندرم مادرزادی QT طولانی
  • سابقه آریتمی قلبی
  • نقایص ژنتیکی

  • کابوس های شبانه
  • بی خوابی
  • افسردگی
  • بی ثباتی خلقی
  • خشکی دهان
  • یبوست
  • احتباس ادراری
  • تاری دید
  • کاهش فشار خون وضعیتی
  • تاکی کاردی
  • آریتمی
  • علائم خارج هرمی

  • همراه با عوشرهای عمومی اثر کاهنده فشار خون آن تشدید می گردد.
  • مصرف فلوفنازین همراه با داروهای ضد آریتمی و نیز ترفنادین و بتا بلاکرها خطر بروز آریتمی های بطنی را افزایش می دهد.
  • مصرف فلوفنازین همراه با ضد افسردگی های سه حلقه ای و نیز داروهای آنتی کولینرژیک سبب افزایش اثرات ضد موسکارینی آن ها می گردد.
  • این دارو ممکن است با کاهش آستانه تشنج، اثر داروهای ضد صرع را کاهش دهد.
  • بروز سندرم آنسفالوپاتیک در تعدادی از بیماران که همزمان لیتیم و داروهای ضد سایکوز دریافت کرده اند، گزارش شده است.
  • اثرات ضد پارکینسون لوودوپا در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است مهار شود.
  • مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با این دارو ممکن است سبب کاهش شدید فشار خون شود.
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد تیروئید، ممکن است خطر بروز آگرانولوسیتوز را افزایش دهد.

  • برای حصول اثرات درمانی مطلوب، ممکن است چند هفته زمان مورد نیاز باشد.
  • هنگام راندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند باید احتیاط شود.
  • هنگام ورزش در هوای گرم یا هنگام حمام آب گرم به علت احتمال بروز شوک حرارتی باید احتیاط نمود.
  • این دارو ممکن است سبب بروز خشکی دهان شود. در صورت تداوم خشکی به مدت بیش از دو هفته باید به پزشک مراجعه کرد.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Fluphenazine Fluphenazine AMP 25mg/ml ایران کیمیدارو

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.