فنول سولفون فتالئین

Phenolsulphonphthalein • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 6 mg/ml


  • بررسی عملکرد کلیه
  • اندازه‌گیری ادرار باقیمانده در مثانه

  بالغین و کودکان: 6 mg  از راه عضلانی یا وریدی تزریق می‌شود. 


  • نارسایی کلیه
  • نارسایی احتقانی قلب

  • راش
  • خارش

  مصرف همزمان آتروپین، پنی‌سیلین‌ها، سالیسیلات‌ها، سولفونامیدها، دیاتریزوات باعث کاهش دفع این دارو می‌گردد.


  • از 24 ساعت قبل‌ از این آزمایش از مصرف داروهایی که رنگ ادرار را تغییر می‌دهند مانند فنازوپیریدین و نیتروفورانتوئین خودداری نمایید.
  • قبل‌ از انجام آزمایش، مثانه خود را کاملاً تخلیه نمایید. 

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است و عوارضی نیز برای آن در انسان گزارش نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


  دفع: این دارو از راه کلیه و صفرا دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.