فنیل بوتیرات

phenylbutyrate • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • Injection: 200mg/ml
  • Tablet: 500mg

  • اختلال در چرخه اوره
  • هایپرآمونیومی

  • مقدار m/m3  9.9-13  در چند نوبت در روز مصرف شود.
  • در کودکان با وزن کمتر از 20 کیلوگرم mg/kg 450-600 در چند نوبت مصرف شود.

  • مشکلات گوارشی
  • افزایش وزن
  • اختلال در حس چشایی
  • کاهش اشتها
  • ادم
  • سردرد
  • افسردگی
  • اختلالات قاعدگی
  • اسیدوز توبولی کلیوی
  • بثورات جلدی
  • اسیدوز یا آلکالوز متابولیک
  • بوی نامناسب بدن
  • خونریزی مقعد
  • زخم های گوارشی
  • التهاب پانکراس
  • آریتمی قلبی

  • هالوپریدول، کورتیکواستروئیدها و والپروات سبب کاهش اثر این دارو می شوند.
  • پروبنسید سبب کاهش ترشح سدیم فنیل بوتیرات در ادرار می شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.