فورازولیدون

Furazolidone • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • Tablets: 100 mg
  • Suspension: 50 mg/15 ml

  • وبا
  • اسهال باکتریایی
  • ژیاردیازیس

  • بالغین: 100 mg  چهار بار در روز به مدت 7-5 روز (در درمان ژیاردیاز 10-7 روز)
  • کودکان بزرگتر از یک ماه: mg/kg 1.25، چهار بار در روز به مدت 7-5 روز (در درمان ژیاردیاز mg/kg 0.25-2 چهار بار در روز برای 10-7 روز)

  • شیرخواران کوچکتر از یک ماه
  •  حساسیت مفرط

  • سردرد
  •  ضعف
  • تهوع و استفراغ
  • کولیت
  •  خارش مقعد
  • همولیز (در موارد کمبودG6PD )

   

  توجه: در صورت ایجاد علایم یا نشانه‌های آنمی همولیتیک مصرف دارو باید قطع گردد.


  • سردرد
  •  تهوع و استفراغ
  • تب بالا
  •  گلودرد
  • درد عضله
  • خارش

  • مصرف همزمان این دارو با داروهای سمپاتومیمتیک و غذاهای حاوی تیرامین ممکن است منجر به حملة فشارخون گردد.
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای ممکن است باعث سایکوز توکسیک شود.
  • اثر پائین‌آورنده قندخون انسولین و سولفونیل‌ اوره‌ها ممکن است توسط این دارو افزایش یابد.
  • مصرف همزمان این دارو با پتیدین ممکن است منجربه بروز اثرت وخیم و غیرقابل پیش‌بینی شود.

  • می توانید دارو را با غذا یا با شکم خالی میل نمایید ولی در صورت احساس ناراحتی در مصرف دارو با شکم خالی، همراه غذا میل شود.
  • از مصرف غذاهای حاوی تیرامین (پنیر، باقلا، شکلات، مخمر آب‌جو و غیره) خودداری نمایید.
  • مصرف این دارو ممکن است رنگ ادرار را قهوه‌ای نماید.
  • در صورت بروز سردرد، تهوع و استفراغ به پزشک مراجعه نمایید

  گروه C               
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.


  مکانیسم اثر:

  اثر ضدباکتری و ضدتک‌ یاخته: مداخله در سیستمهای آنزیماتیک باکتری از جمله مهار آنزیم منو‌آمین اکسیداز.


  دفع: این دارو به‌ طور عمده از راه مدفوع دفع می‌شود. درحدود 5 درصد متابولیتهای رنگی دارو از راه ادرار دفع می‌شوند.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  بسته بندی

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  تهران دارو

  Iran

  N/A

  50mg/15ml

  Suspension

   

  Furazolidone

  تهران دارو

  Iran

  N/A

  100mg

  Tablet

  Furaben

  Furazolidone

  شرکت داروسازی پاک دارو

  Iran

  120ml

  50mg/15ml

  Suspension

   

  Furazolidone

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.