فکسوفنادین

Fexofenadine • Telfast
 • Allexafen
 • Fexamin
 • Fexigra
 • Fexofen
 • Fexoted
 • Rhinofex
 • Safexofast
 • Sed-Off

  آنتی هیستامین ها

  • آنتی هیستامین ها

   داروی با نسخه

   Tablet: 30mg, 60mg, 120mg, 180mg
   Suspension: 30mg/5ml


   • رینیت آلرژیک فصلی
   • کهیر مزمن ایدیویاتیک

   • بالغین و کودکان بزرگتر از 12 سال: 60 mg  از راه خوراکی دوبار در روز یا 180 mg  از راه خوراکی یکبار در روز تجویز می‌شود
   • کودکان بزرگتر از 6 سال: 30 mg  از راه خوراکی دو بار در روز تجویز می‌شود.

   حساسیت مفرط نسبت به دارو و یا هر یک از اجزای آن.


   • سرگیجه، خواب‌آلودگی.
   • تهوع، درد ناحیه اپی‌گاستر، استفراغ، یبوست، مدفوع سیاه رنگ، اسهال، بی‌اشتهایی.

   • مصرف همزمان اریترومایسین و کتوکونازول، باعث افزایش سطح سرمی این دارو می‌شود.
   • مصرف همزمان آنتی‌اسیدهای حاوی منیزیوم یا آلومینیوم،‌ باعث کاهش جذب و اثرات دارو می‌شوند.
   • دارو ـ غذا: مصرف سیب،‌ پرتقال و گریب فروت، باعث کاهش جذب و اثرات دارو می‌شوند.

   • بین مصرف این دارو و آنتی‌اسیدهای حاوی منیزیوم و یا آلومینیوم،‌ باید حداقل 2 ساعت فاصله باشد.
   • به منظور کاهش تحریک دستگاه گوارش، دارو را همراه با غذا مصرف نمائید.
   • دارو را دقیقاً مطابق تجویز پزشک مصرف نمایید و در صورت فراموش نمودن یک دوز، بلافاصله بعد از بیاد آوردن آن را مصرف کنید، مگر اینکه زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد.
   • تا مشخص نشدن اثرات دارو، از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید
   • در صورت عدم بهبودی علایم به پزشک مراجعه نمایید

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است،‌ با اینحال تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط کامل صورت گیرد.


   مکانیسم اثر: اثر آنتی‌هیستامین: این دارو با اثرات آنتاگونیستی بر روی گیرنده‌های محیطی  H1  مانع اثرات هیستامین می‌گردد.


   • نیمه عمر: 14/4  ساعت
   • دفع: 80% از راه مدفوع و 13% از راه ادرار دفع می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.