فیبرینولیزین

Fibrinolysinداروهای متفرقه

 • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های زنان
 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  Ointment: (Fibrinolysin 30IU + Desoxyribonuclease 20,000IU)/30g


  • دبریدمان موضعی ضایعات پوستی ملتهب و عفونت‌دار و زخمها
  • درمان اینتراواژینال سرویسیت یا واژینیت

  • روزی 2-3 بار روی موضع مالیده شود.

  حساسیت مفرط به فرآورده‌های گاوی و ترکیبات جیوه.


  • هیپرمی، تحریک.
  • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌حساسیت، مصرف دارو باید قطع گردد.

  مورد قابل ملاحظه‌ای گزارش نشده است.


  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر: اثر دبریدکننده : فیبرینولیزین به‌طور عمده بر ضد فیبرین موجود در اگزودای فیبرینی عمل نموده و دزوکسی ریبونوکلئاز به  DNA  حمله می‌کند.


  نیمه عمر: ناشناخته


  نام ژنریک

  نام تجاری

  اشکال دارویی

  دوز

  کشور سازنده

  نام شرکت

  Fibrinolysin

  Elase

  Pommad

  20gr

  France

  PFIZER


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.