فیبرینوژن

Fibrinogenمحصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Powder for Injection: 1g


  • کنترل خونریزی همراه با انعقاد منتشر داخل عروقی  در حالاتی نظیر جدا شدن زودرس جفت، مرگ جنین در رحم، آمبولی مایع آمنیوتیک
  • جراحی‌های بزرگ قفسة سینه یا پانکراس
  • کمبود اکتسابی یا مادرزادی فیبرینوژن خون

  کنترل خونریزی همراه با انعقاد منتشر داخل عروقی  در حالاتی نظیر جدا شدن زودرس جفت، مرگ جنین در رحم، آمبولی مایع آمنیوتیک؛ جراحی‌های بزرگ قفسة سینه یا پانکراس؛ کمبود اکتسابی یا مادرزادی فیبرینوژن خون

  • بالغین : در عواقب مامایی، 2-8 g  به‌صورت محلول 1-2% با سرعت 5-10 ml/min  انفوزیون می‌شود. مقدار مصرف در حالات دیگر برحسب چگونگی توقف خونریزی و تستهای انعقادی تعیین می‌شود. در کودکان سرعت تزریق باید کمتر از بالغین باشد.

  • هپاتیت
  • تاکیکاردی
  • سیانوز
  • تشکیل لخته داخل عروق (در انفوزیون سریع)

  گروه B:  
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  اطلاعاتی در دسترس نیست.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  CSL BEHRING

  Germany

  1g

  Injection,Powder

  HAEMOCOMPLETTAN P

  Fibrinogen

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.