فیتوسین

Phytocinداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  Suspention

  اجزای فراورده:

  • اسانس اکالیپتوس
  • پودر منتول

  • برطرف نمودن نشانه های سرماخوردگی
  • سرفه
  • احتقان بینی

  • قبل از مصرف شیشه به خوبی تکان داده شود. 5-10 قطره از سوسپانسیون در یک ظرف مناسب آب داغ ریخته و به مدت 5-10 دقیقه در حالی که چشم ها بسته است بخور داده شود.

  • در بیماران مبتلا به تب بالا
  • سرفه های مداوم
  • خونریزی دستگاه تنفس

  • این دارو باید به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اکیداً خودداری گردد
  • در طی بخور دادن چشم ها باید بسته باشند
  • سرفه های مداوم ممکن است نشانگر یک بیماری جدی باشد. در صورت تداوم نشانه های بیماری باید به پزشک مراجعه شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.