فیتوون

Phytovenداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره خشک میوه گیاه شاه بلوط هندی

  • درمان علائم نارسایی های مزمن وریدی مانند واریس
  • احساس سنگینی و درد در پا
  • رگ به رگ شدن و کوفتگی

  روز دو بار (صبح و عصر) هر بار یک قرص بعد از غذا به همراه مقدار کافی آب مصرف شود.


  • خارش
  • تهوع
  • حساسیت
  • ناراحتی معده
  • تحریک دستکاه گوارش

  • با داروهای ضدانعقاد و ضدپلاکت تداخل دارد.

  • در صورت بروز هرگونه حساسیت، تغییر رنگ پوست، احساس گرگرفتگی و گرما و دردهایی که قابل احساس باشد دارو قطع شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.