فیلگراستیم

Filgrastim • Neupogen
 • Neupograstim
 • Pdgrastim
 • Zarzio

  محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Injection: 300 mcg/ml (1 ml)
   Injection: 600 mcg/ml (0.5 ml)


   • به منظور کاهش انسیدانس عفونت متعاقب کموتراپی در بدخیمی‌های غیرمیلوئید، نوتروپنی شدید مزمن، بعداز پیوند مغز استخوان در بیماران مبتلا به سرطان، درمان آگرانولوسیتوز، پان‌سیتوپنی ناشی‌از مسمومیت با کلشیسین، لوسمی حاد، سندرم میلودیسپلاستیک
   • ایدز
   • آنمی آپلاستیک
   • میلودیسپلازی، لوسمی  Hairy Cell

   • بزرگسالان: در نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی از طریق وریدی یا زیرجلدی 5mcg/kg یک بار در روز 24 ساعت پس از مصرف آخرین نوبت داروی شیمی درمانی تزریق می شود. این درمان ممکن است تا 2 هفته ادامه داشته باشد تا زمانی که شمارش تام نوتروفیل به 100000 در میلی لیتر برسد. مقدار مصرف دارو را می توان با مقادیر 5mcg/kg برای هر دوره شیمی درمانی افزایش داد. در تسریع بهبود میلویید در بیمارانی که تخت عمل پیوند مغز استخوان هستند از راه انفوزیون وریدی یا زیرجلدی مقدار 10mcg/kgبه مدت 21 روز مصرف می شود که 2-4 ساعت پس از انفوزیون مغز استخوان و احداکثر 24 ساعت پس از مصرف آخرین نوبت داروی شیمی درمانی شروع می شود . در نوتروپنی مزمن شدید از نوع مادرزادی 6mcg/kg دوبار در روز و در نوتروپنی ایدیوپاتیک و سیکلیک 5mcg/kg دوبار در روز از راه زیر جلدی مصرف می شود.

   حساسیت نسبت به پروتئین‌های اشرشیا کلی و سایر ترکیبات دارو


   • سردرد، خستگی، ضعف.
   • آنفارکتوس میوکارد، آریتمی، درد قفسة سینه، هیپوتانسیون گذرا.
   • آلوپسی، بثورات جلدی، واسکولیت پوستی.
   • تهوع، استفراغ، اسهال، موکوزیت، استوماتیت، یبوست.
   • ترومبوسیتوپنی، لکوسیتوز.
   • تنگی نفس، تب، درد عضلانی، سرفه، واکنشهای افزایش حساسیت.

   • مصرف همزمان با داروهای شیمی‌درمانی موجب تقسیم سریع سلولهای میلوئیدی شده که به داورهای سیتوتوکسیک حساس می‌باشند.
   • لیتیم موجب تشدید اثر بالقوه میلوپرولیفراتیو دارو می‌شود.

   • درصورت بروز درد استخوانی مراتب را به پزشک خود اطلاع دهد
   • درجه حرارت بیمار را هر 4 ساعت یکبار کنترل نمائید

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. درصورت نیاز به تجویز دارو منافع آن باید نسبت به ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   مکانیسم اثر: اثر محرک سیستم ایمنی: این دارو پرولیفراسیون، تمایز و عملکرد نوتروفیل‌ها را تحریک می‌نماید.


   • نیمه عمر: 3/5  ساعت.
   • دفع: این دارو احتمالاً از طریق ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   پویش دارو

   Iran

   300MCG/0.5ML

   Injection

   PDGRASTIM

   Filgrastim (GCFS)

   N/A

   N/A

   N/A

   N/A

   PDGRASTIM

   Filgrastim (GCFS)

   Roche

   Switzerland

   0.3mg/0.5ml

   Pre-filled Syringe

   Neupogen

   Filgrastim (GCFS)

   Roche

   Switzerland

   0.3mg 10ml

   Pre-filled Syringe

   Neupogen

   Filgrastim (GCFS)

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.