لابتالول

Labetalol • Amplabetalol
 • Labiject
 • Trandate

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   Injection: 100mg/20ml


   در درمان اورژانس فشارخون 20 میلی گرم به صورت وریدی و طی 2 دقیقه تزریق می شود. در صورت نیاز 40 تا 80 میلی گرم هر 10 دقیقه تکرار می شود.


   • آسم برونشی
   • انسداد گره دهلیزی- بطنی از نوع درجه 2 یا 3
   • برادی کاردی شدید یا شوک کاردیوژنیک
   • نارسایی شدید قلبی جبران نشده
   • افت فشارخون شدید

   • افت فشارخون وضعیتی
   • خستگی
   • ضعف
   • سردرد
   • بثورات جلدی
   • خارش پوست سر
   • درد اپی گاستر
   • اشکال در دفع ادرار
   • تهوع و استفراغ

   • اثر کاهش فشارخون این دارو در صورت مصرف همزمان با مسددهای گیرنده آلفا افزایش می یابد.
   • داروهای ضد آریتمی ضعف عضله قلب را افزایش می دهند.
   • اثر کاهش فشارخون این دارو در صورت مصرف همزمان با مسدد کانال های کلسیمی و مدرها افزایش می یابد.
   • خطر افزایش فشارخون ناشی از قطع مصرف این دارو در صورت مصرف همزمان با کلونیدین افزایش می یابد.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Labetalol   Injection 100mg/20ml Iran داروسازی الحاوی

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.