لاتانوپروست+تیمولول

Latanoprost+Timolol • Coprost
 • Xalacam
 • Xalacom
 • Xalatan

  • بیماری های چشم

   داروی با نسخه

   Ophthalmic Drop: Latanoprost 50 mcg  + Timolol 5 mg


   • کاهش فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم با زاویه باز یا بیماران با فشار بالای داخل چشمی

   یک قطره در هر روز در چشم چکانده شود.


   • بیماران حاد ریوی به خصوص در بیماران حاد انسدادی ریه
   • بیماران آسمی
   • برادی کاردی دهلیزی
   • بلوک درجه 2 و 3 دهلیزی بطنی
   • بیماران با نارسایی حاد قلبی
   • شوک های کاردیوژنیک

   • تغییر در رنگ و شکل ظاهری پلک و اجزای چشمی
   • تحریک چشم
   • احتمال کاهش و تاری دید
   • درد چشمی
   • ترس از نور
   • افزایش فشارخون
   • درد قفسه سینه
   • افسردگی
   • سردرد
   • بثورات جلدی
   • افزایش کلسترول خون
   • افزایش عفونت در قسمت فوقانی دستگاه تنفس
   • بروز عوارض شبه ابتلا به آنفلوآنزا

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.