لانرئوتاید

Lanreotideهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

 • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection Solution (Extended Release): 60mg, 90mg, 120mg


  • آکرومگالی
  • تومورهای کارسینوئید و آدنوم های اولیه تیروتروپیک

  با توجه به شرایط بیمار 30 تا 120 میلی گرم هر 10 تا 28 روز مصرف می شود.


  • درد در محل تزریق
  • اختلالات گوارشی

  با انسولین و سیکلوسپورین تداخل دارد.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.