لاژکس

Lagex • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Cream: حاوی ژل صبر زرد، اسانس ژرانیوم و اسانس لاواند


  • سوختگی درجه 1 و 2

  یک بار در روز به ازای هر cm10 از سوختگی 5 گرم از کرم استفاده شود.


  سوختگی عمیق


  واکنش های آلرژیک (حساسیت جلدی)


  • ورود دارو به چشم سبب تحریک مخاط چشم می شود.
  • در دوره مصرف دارو از مصرف سایر داروهای موضعی بر روی زخم سوختگی خودداری شود.
  • در اواسط دوره درمان احتمالاً زخم دچار خارش می شود که نشانه بهبودی است. از خاراندن و تحریک زخم خودداری شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.