لاکتولوز

Lactuloseداروهای گوارشی

 • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  Syrup: 10 g/15 ml


  • به عنوان ملین هیپراسموتیک 
  • برای کاهش آمونیاک خون
  • انسفالوپاتی ناشی از کبد

  بزرگسالان:

  •  به‌ عنوان‌ ملین‌، 20g/dayـ10 مصرف‌ می‌شود که‌ درصورت‌ نیاز، این‌ مقدار تا  40 g/dayافزایش‌ داده‌ می‌شود.
  • به‌ عنوان‌ کاهنده‌ آمونیاک‌ خون 30g/day‌، ـ20 مصرف‌ می‌شود. مقدارمصرف‌ را می‌توان‌ هر روز یا  یک‌ روز درمیان‌ برای‌ ایجاد 3ـ2 بار اجابت‌ مزاج‌ در روز تنظیم‌ نمود.
  • در درمان آنسفالوپاتی کبدی ، 30-50 میلی گرم سه نوبت در روز

  کودکان:

  • در کودکان‌ 5 ـ 2.5 سال‌6 g/day  
  • درکودکان‌ 12ـ6 سال ‌ 10g/dayـ 5 
  • در 16ـ12سال ، ‌g/day 10- 20

  • انسداد روده‌ 
  •  زیادی‌ گالاکتوز خون‌ 

  • کرامپ‌های شکمی
  • بی خوابی
  •  اسهال
  • ناراحتی شکمی
  • ایجاد گاز
  • افزایش تشنگی

  • گیجی شدید یا غش کردن
  • درد بسیار شدید شکم
  • اسهال شدید

  • مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ آن‌ ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ افزایش‌ دفع‌ باعث‌ افزایش‌ دفع‌ املاح‌ پتاسیم‌ گردیده‌ واثر مدرهای‌ نگهدارنده‌  پتاسیم‌ را کاهش‌ دهد.
  • نباید همراه‌با سایر ملین‌ها در درمان آنسفالوپاتی کبدی به‌کار رود.

  • برای‌ بهبود طعم‌ لاکتولوز بهتر است‌ آن‌ را با شیر یا آب‌ میوه‌ مصرف‌ نمایند.
  •  در صورت‌ وجود علائم‌ آپاندیسیت‌ و تا دو ساعت‌ بعد از مصرف‌ سایر داروها، از مصرف‌ لاکتولوز خودداری‌ شود.
  • استفاده‌ طولانی‌  مدت‌ از این‌ دارو می‌تواند منجر به‌ وابستگی‌ به‌ این‌ دارو گردد. به‌ طورکلی‌ از مصرف‌ ملین‌ها به‌ مدت‌ بیش‌ از یک‌ هفته‌ (بدون‌ مشورت‌ پزشک) باید خودداری‌ کرد.

  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  نحوه اثر مسهل:

  توسط باکتری‌های روده تجزیه می‌شود و باعث اثر هیپراسموتیک و اتساع کولون می‌گردد که باعث تحریک روده بزرگ می‌گردد.


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع : عمدتا از راه مدفوع دفع می‌شود و مقادیر جذب شده دارو از راه ادرار دفع می‌گردد.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  سها

  Iran

  10g/15ml

  Syrup

  Lactulose-Soha

  Lactulose

  البرزدارو

  Iran

  10g/15ml

  Syrup

   

  Lactulose

  تولید دارو

  Iran

  10g/15ml

  syrup

   

  Lactulose

  رامو فارمین

  Iran

  10mg/15ml

  Syrup

   

  Lactulose

  پاک دارو

  Iran

  10g/15ml

  Syrup

  Lactulose Pak Darou

  Lactulose


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.