لاگزاریسین‌

Laxaricinداروهای گیاهی

 • بیماری های گوارشی
 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Oil For Emulsion: 60 ml


  • لاگزاریسین‌ به‌ عنوان‌ مسهل‌ جهت‌ آماده‌ سازی‌ کولون‌ و رکتوم‌ برای‌ انجام‌ مطالعات‌ رادیوگرافی‌ و آمادگی‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحی‌ به‌ کار می‌رود.

  • ابتدا محتوی‌ شیشه‌ را با آب‌ جوش‌ پرکرده‌، خوب‌ تکان‌ داده‌ و امولسیون‌ شیری‌ رنگ‌ حاصل‌ مصرف‌ می‌شود. بزرگسالان‌ 60 ـ 15 میلی‌لیتر و درکودکان‌ بالاتر از دو سال‌ 15 ـ 5 میلی‌ لیتر مصرف‌ می‌شود.

  • این‌ فرآورده‌ مانند سایرملین‌ها، در دردهای‌ شکمی‌ با علت نامشخص‌، انسداد روده‌، آپاندیسیت‌ و یا نشانه‌ های‌ آن‌، تهوع‌، استفراغ‌ و حساسیت‌ به‌ روغن‌ کرچک‌ نباید مصرف‌ شود.
  •  روغن‌ کرچک‌ طی‌ بارداری‌ به‌ علت‌ ایجاد پرخونی‌ در ناحیه‌  لگن‌ که‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ شروع‌ واکنش‌های‌ تحریکی‌ رحم‌ شود منع‌ مصرف‌ دارد.

  • کرامپ
  •  اسهال‌
  •  آروغ‌ زدن‌
  • تهوع‌
  •  تحریک‌ پوست‌ اطراف‌ ناحیه‌ مقعد
  •  بثورات‌ جلدی‌ 

  • مصرف‌ حداقل‌ 8 ـ  6لیوان‌ آب‌ در روز برای‌ کمک‌ به‌ نرم‌ شدن‌ مدفوع‌ و جلوگیری‌ از کاهش‌ آب‌ بدن‌ بیمارضروری‌ است‌

  • لاگزاریسین‌ حاوی‌ روغن‌ کرچک‌ می‌باشد که‌ با اسانسهای‌ مختلف‌(اسانس‌ پرتقال‌ و وانیلین‌) معطر شده‌ است‌.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.