لوامیزول

Levamisole • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های بافت همبند و استخوان

  داروی با نسخه

  • Tablets: 50 mg 
  • Syrup: 40 mg/5 ml 

  • درمان آلودگی به کرم های گرد به ویژه آسکاریس
  • درمان آلودگی به کرمهای قلابدار
  • محرک سیستم ایمنی در بیماری های عفونی باکتریایی و ویروسی
  • داروی کمکی در درمان بیماری های بدخیم


  درمان آلودگی به آسکاریس

  • بالغین: 150 میلی گرم به صورت مقدار واحد
  • کودکان: 3 mg/kg  به صورت مقدار واحد

   

  درمان آلودگی به کرمهای قلابدار

  • بالغین:300 میلی گرم طی یک یا دو روز
  • کودکان: mg/kg 2.5 به صورت مقدار واحد

   

  محرک سیستمی ایمنی

  • بالغین: 50 میلی گرم هر 8 ساعت برای 3 روز

   

  آرتریت روماتوئید

  • بالغین: 2.5 mg/kg 

  • حساسیت مفرط
  • دیسکرازیهای خونی
  •  بیماریهای شدید کبد و کلیه

  • تهوع و استفراغ
  • درد شکمی
  • سرگیجه 
  • سردرد

  • بروز واکنش های شبه دی سولفیرام با مصرف همزمان با الکل
  • افزایش اثر ضد انعقادی وارفارین با مصرف همزمان

  مکانیسم اثر:

  • اثر ضدکرم: از طریق مهار آنزیم سوکسینات دهیدروژناز باعث فلج عضلات کرم آسکاریس می‌شود.
  • اثر تحریک سیستم ایمنی: موجب بهبود فعالیت پلی‌مرفونوکلئرها و سلولهای لنفوسیت T می‌شود.

  • نیمه عمر: 4 ساعت
  • دفع: این دارو از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  پورسینا

  Iran

  50mg

  Tablet

   

  Levamisole HCl

  روز دارو

  Iran

  50mg

  Tablet

   

  Levamisole HCl

   

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.