لوتروپین آلفا

Lutropin Alfa • بیماری های زنان

  داروی با نسخه

  • به همراه FSH (فولیتروپین) در درمان ناباروری زنان

  مقدار IU/day 75 همراه با FSH (فولیتروپین) تا زمان بالغ شدن تخمک (حداکثر تا 14 روز) مصرف می شود.


  • نارسایی اولیه تخمدان
  • کیست تخمدان
  • نارسایی کنترل نشده تیروئید یا غده فوق کلیه
  • تومور هیپوفیز
  • سرطان وابسته به هورمون های جنسی

  • سردرد
  • تهوع
  • تحریک بیش از حد تخمدان
  • درد پستان ها
  • درد در ناحیه شکم
  • کیست تخمدان

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.